تضمین کیفیت

   خط مشی کیفی شرکت مهندسی و تکنولوژی تاراطرح، ارائه خدمات مهندسی و تکنولوژیکی برای پروژه‌ها با توجه به کدها، استانداردها، قوانین و مقررات قابل اجرا به گونه‌ای موثر در بهبود کیفیت و کاهش هزینه ها می‌باشد.
 بخش تضمین کیفیت مستقيماً زير نظر مديرعامل انجام وظيفه مي‏نمايد. تدوين روش‏ها
برای اجرای نظام تضمین كيفيت و حصول اطمینان از رعايت و اعمال روش‏هاي مذکور توسط بخش‏هاي مختلف شركت از تعهدات اصلي این بخش مي‏باشد.
 علاوه بر این، استخراج اشكالات احتمالي در اجرای روش‏هاي تصويب شده برای تضمین کیفیت و ارائـه پـيشنهادهاي اصلاحي با همكاري و هماهنـگي مسئولین ساير بخشهای شركت به مديريت عامل نيز از ديـگر وظايف بخش تضمین کیفیت مي‏باشد.
 شرکت تاراطرح توسط شرکت SGS مورد ممیزی قرار گرفته است و گواهینامه کیفیت ایزو 9001 را از شرکت مذکور اخذ نموده است.