توانایی بخش های معاونت مهندسی
 

  • خدمات مدیریت اجرائی و نظارت عالی

    • کنترل بر اجراي قراردادها و نظارت عالی بر اجراي تعهدات پـيمانـكاران ساختماني و نصب

    • هماهنـگي فعاليت‏هاي پـيمانـكاران ساختماني و نصب و تطبيق فعاليت‏هاي آنان با قراردادهاي اجرايي

    • ابلاغ كارها و دستورالعمل‏هاي اجرايي و ايمني به پـيمانـكاران بر اساس برنامه زمان‏بندي تفصيلي

    • كسب اطمينان از فراهم بودن قطعات و ابزارآلات ويژه نصب از طريق سازندگان

    • هماهنـگي سفارش مجدد قطعات و تجهيزات صدمه ديده در خلال حمل، نـگهداري و يا نصب

    • تحويل اراضي و نقاط اصلي به پـيمانـكار يا پـيمانـكاران و تنظيم صورتجلسات تحويل زمين

    • رسيدگي و حل و فصل دعاوي پـيمانـكاران اجرايي

    • هماهنـگي جهت اعمال تغييرات لازم در طراحي بر اساس تغییر در برنامه زمان‏بندي، شرايط كارگاهي و امكانات اجرايي

    • هماهنـگي جهت تهيه نقشه‏هاي اجرايي اضافي و يا دستورالعمل‏هاي تـكميلي اجرايي

    • تأييد صلاحيت پـيمانـكاران دست دوم

  • خدمات نظارت عالی کارگاهی

    • کنترل نحوه رعایت دستورات ايمني در كارها و كارگاه توسط پـيمانـكاران ساختماني و نصب

    • نظارت و بازرسي مصالح، وسايل و تجهيزات در هنــگام تحویل به كارگاه و تطبيق آنها از نظر كمي و كيفي با فهرست محموله و شرايط قرارداد و ارائـه گزارش در مورد كسري‏ها، آسيب‏ديده‏ها به کارفرما

    • تهيه فرم‏هاي ادعاي خسارت از بيمه و فرم‌های تجدید سفارش

    • پـیگيري ادعاهاي خسارت از بيمه تا حصول نتيجه

    • نظارت و هماهنـگي تحويل مصالح، وسايل و تجهيزات به پـيمانـكاران اجرايي متناسب با پـيشرفت كارهاي اجرايي پـروژه

    • نظارت بر ورود و خروج كالاها و ماشين‏آلاتي كه به‏طور موقت جهت اجراي كار در كارگاه مورد استفاده قرار مي‏گيرند

    • نظارت بر تخليه محموله‏ها، نحوه انبارداري و نـگهداري تجهيزات و مصالح

    • نظارت فني بر اجراي عمليات ساختماني، اسكلت فلزي، بتن‏ريزي و آزمايشات مربوطه جهت حصول اطمينان از رعايت استانداردها، مشخصات فني، شرايط قرارداد، نقشه‏هاي مصوب و دستورالعمل‏ها

    • تنظيم صورتجلسات مربوط به فواصل حمل، حجـم مصالح حمل شده، طبقه‏بندي خاك، قسمت‏هايـي كه پـوشيده شده و بعداً قابل كنترل نمي‏باشند و ساير موارد لازم

    • نظارت فني بر عمليات نصب، جوشكاري و آزمايشات كنترل كيفي جهت حصول اطمينان از رعايت استانداردها و مشخصات فني، شرايط قرارداد، نقشه‏هاي مصوب، دستورالعمل‏ها

    • تنظيم گزارش‏هاي روزانه كارگاهي

    • تعيين حجم كارهاي اجرا شده مورد قبول در پـايان هر ماه و بررسي صورتحسابهای ماهيانه و قطعي پـيمانـكاران

    • تهيه گزارش پـيشرفت عمليات اجرايي

    • تهيه فهرست نواقص و ارائـه راه‏حل

    • پـيگيري لازم جهت انجام كارها طبق برنامه زمـان‏بندي مصوب و تطبيق مهارت‏ها و تخصص نيروي انساني و ماشين‏آلات موردنیاز برای پروژه

    • بررسي و تأييد نقشه‏هاي As-Built تهيه شده توسط پـيمانـكاران

    • نظارت بر تجهيز و برچيدن كارگاه پـيمانـكاران

این بخش شامل کلیه خدمات مورد نیاز برای صنایع فلزات آهنی و غیرآهنی، فرآوری مواد معدنی، پتروشیمی، نفت و گاز می‌شود.
  • خدمات قابل ارائه برای پروژه های تحت لیسانس شامل:

    • بررسي روش‏هاي مختلف توليد

    • ارزیابی ليسانس‏هاي مختلف موجود براي توليد محصول مورد نياز از نظر فني، اقتصادی و كيفيت

    • بررسي محصولات توليدي و يا مواد اوليه مورد نياز

    • تهيه مشخصات فني كلي مورد نياز

    • تهيه حدود خدمات مهندسي و تأمين تجهيزات مورد نياز

    • طراحي پـروسس بخش‏هاي خارج از محدوده ليسانس

    • طراحی تفصیلی پروژه های تحت لیسانس بر مبنای طرح اساسی انجام شده

    • تهيه اسناد مناقصه خريد خدمات مهندسي و تجهيزات

    • بررسي و ارزيابي پـيشنهادات دريافت شده

    • همكاري در عقد قرارداد خريد

    • نظارت عالي بر راه اندازی و تست عملكرد

    • بازبینی نقشه‏هاي پـروسسي تهيه شده توسط تأمين‏كننده تجهيزات و مهندسي

  • طراحی و ارائه خدمات مهندسی مورد نیاز تأسیسات صنعتی شامل:

    • طراحي سيستم‏هاي تصفيه و تهيه آب صنعتي (آب نرم، آب بدون املاح و غیره)

    • طراحي سيستم‏هاي تصفيه پـساب‏هاي صنعتي و بهداشتي

    • طراحي سيستم‏هاي آب خنـك‏كننده در گردش

    • طراحي سيستم‏هاي واحد توليد بخار

    • طراحي سيستم‏هاي توليد و توزيع هواي فشرده، اكسيژن، نیتروژن و آرگون

    • طراحي سيستم‏هاي ذخيره و توزيع سوخت مايع

    • طراحي شبـكه های توزيع گاز طبيعي

    • طراحي خطوط انتقال

    • تهیه دستورالعملهای راه‌اندازی و بهره‌برداری

    • طراحی سیستمهای هیدرولیک و بهینه سازی

  • طراحی‌های مذکور مشتمل بر:

    • تهیه دیاگرام جریان فرآیند

    • تهیه دیاگرام لوله‌کشی و ابزاردقیق

    • تهیه دیاگرام بالانس جرم و انرژی

    • تهیه مشخصات پروسسی تجهیزات

    • مشارکت در تهیه PMS

    • بررسی و ارزیابی پیشنهادات سازندگان

    • برآورد تجهیزات

    • خدمات خرید می‌باشد.

  • خدمات موردنیاز سایر پروژه ها:

    • تدوين روش انجام آزمايشات در آزمايشگاه

    • بررسي نتايج حاصله از آزمايش‏هاي انجام شده

    • تدوين و بررسی روش انجام آزمايشات تست پـايلوت

    • انجام طراحي اساسي بر مبناي نتايج آزمايشات تست پـايلوت

    • انجام طراحي تفصيلي بر مبناي طراحي اساسي انجام شده

    • تهیه مشخصات فنی برای تجهیزات فرآیندی

    • طراحی اساسی و تفصیلی تأسیسات صنعتی

    • ارائه خدمات خرید

    • نظارت عالي بر نحوه راه اندازی، بهره برداری و انجام آزمايشات تست عملكرد

  • فرآیند بهینه سازی هزینه‌ها

این بخش شامل کلیه خدمات مورد نیاز صنایع پتروشیمی، نفت، گاز و سایر صنایع می باشد.
  • تهيه نقشه‏هاي جانمايي تجهيزات

  • تهیه نقشه‌های جانمائی و جزئیات لوله کشی

  • تهيه نقشه‏هاي ايزومتريـك لوله‏كشي

  • تهيه مشخصات فني اقلام لوله‏كشي

  • انجام محاسبات تنش

  • طراحی تکیه‌گاه لوله‌ها

  • تهيه ليست مقادير اقلام لوله‏ كشي و کنترل آنها

  • تهيه نقشه‏هاي خطوط انتقال

  • ارزيابي فني و مالي پـيشنهادات و همكاري در عقد قرارداد خريد اقلام لوله‏كشي

  • نظارت عاليه بر كارهاي اجرايي

این بخش شامل کلیه خدمات مربوط به صنایع فلزی، فرآوری مواد معدنی، پتروشیمی، نفت، گاز و ... می باشد.
  • تهيه نقشه‏هاي طبقه‏ بندي مناطق خطر

  • طراحي خطوط انتقال نيرو

  • طراحي پست‌ها

  • طراحي شبـكه‏هاي توزيع برق كارخانه

  • طراحي سيستم زمين

  • طراحي سيستم برق‏گير

  • طراحي سيستم روشنايي ساختمان‏هاي صنعتي، غيرصنعتي و محوطه

  • طراحي سيستم اعلام حريق براي ساختمان‏هاي صنعتي و غيرصنعتي

  • طراحي سيستم اينتركام ساختمان‏هاي صنعتي، غيرصنعتي و محوطه

  • طراحي سيستم تلفن براي ساختمان‏هاي صنعتي و غيرصنعتي

  • طراحي مدارهاي كنترل برق

  • تهیه نقشه های تک خطی

  • تهیه نقشه های Cable schedule

  • تهیه نقشه های Cable & Earthing Layout

  • تهيه مشخصات فني و انتخاب تجهيزات برقي

  • تهيه مشخصات فني عمومي برق براي پـروژه‏هاي تحت ليسانس

  • بررسی طراحی‌های انجام شده توسط پیمانکاران

  • تهیه درخواست خريد تجهیزات برق

  • ارزيابي پـيشنهادات دريافت شده از نظر فني و مالي و ارائـه گزارش به كارفرما

  • نظارت عاليه بر كارهاي اجرايي صنعتی و غیر صنعتی

  • تهيه فلسفه كنترل

  • بررسی طراحی‌های انجام شده توسط پیمانکاران

  • تهيه مباني طراحي سيستم‏هاي ابزاردقيق و کنترل

  • تهيه مشخصات فني عمومي براي پـروژه‏هاي تحت ليسانس

  • طراحی سیستمهای کنترل( الکترونیک، نیوماتیک و هیدرولیک)

  • طراحی سیستمهای کنترل گسترده (DCS) بر اساس کامپیوتر

  • مشاركت در تهيه P&IDهاي مورد نياز

  • تهيه نقشه‏هاي دياگرام لوپ و دياگرام لاجيـك

  • تهيه نقشه‏هاي Cable Schedule

  • تهیه نقشه‌های مسیر کابل و مقاطع آن

  • تهيه نقشه‏هاي گرافيـكی براي سيستم Monitoring

  • تهيه مشخصات فني و برگه‏هاي اطلاعاتي براي تجهيزات ابزاردقيق وکنترل

  • انجام محاسبات مربوط به وسايل ابزاردقيق (شيرهاي كنترل، ايمني و وسايل اندازه‏گيري جريان)

  • تهيه درخواست خريد تجهیزات ابزاردقيق

  • ارزيابي پـيشنهادات دريافت شده از نظر فني و مالي و ارائـه گزارش به كارفرما

  • نظارت عالي بر كارهاي اجرايي

  • تجهيزات ثابت

    • تهيه مشخصات فني و برگه های اطلاعاتی براي تجهيزات ثابت

    • طراحی و تهيه نقشه‏هاي مهندسي

      • مخازن تحت فشار

      • مخازن

      • مبدل‏هاي حرارتي

      • برج‏ها

      • راكتورها

    • انتخاب جنس مواد

    • بررسي مدارك و نقشه‏هاي سازندگان و تأييد آنها

    • تهيه دستورالعمل‏هاي تعميرات و نـگهداري با استفاده از دستورالعمل‏هاي سازندگان تجهيزات

  • تجهيزات غیرثابت

    • تهيه مشخصات فني و برگه های اطلاعاتی براي

      • تجهیزات دوار

      • تجهیزات حمل و نقل مواد

      • همزن‏ها

      • جرثقيل‏ها

      • نقاله‏ها

      • الك‏ها

      • سنـگ‏شكن‏ها

      • آسياب‏ها

      • برداشت‏كننده‏ها (Reclaimers)

      • توده‏سازها (Stackers)

      • تغذيه‏كننده‏ها (Feeders)

      • سيستم‏هاي توزين

    • انتخاب جنس مواد

    • بررسي نقشه‏ها و مدارك سازندگان و تأييد آنها

    • تهيه دستورالعمل‏هاي تعميرات و نـگهداري با استفاده از دستورالعمل‏هاي سازندگان تجهيزات

  • تهيه اسناد مناقصه برای خريد وسایل و ساخت

  • ارزيابي فني و مالي پـيشنهادات دريافت شده و همكاري در عقد قرارداد خريد و ساخت

  • نظارت عاليه بر كارهاي اجرايي

وظیفه این بخش طراحی تاسیسات مکانیکی برای ساختمانهای صنعتی و غیرصنعتی در پروژه‌های مختلف به شرح ذیل می‌باشد:
  • بررسی وضعیت آب و هوایی منطقه پروژه

  • طراحی سیستمهای HVAC

  • لوله‌کشی ساختمانی

  • طراحی موتورخانه موردنیاز جهت سیستمهای سرمایش و گرمایش ساختمان‌های صنعتی و غیرصنعتی

  • طراحی سیستمهای آب سرد و گرم

  • طراحی سیستم جمع‌آوری پساب بهداشتی از فضای خارج ساختمانها تا کارخانجات تصفیه پساب بهداشتی

  • طراحی سیستم جمع‌آوری آب باران

  • طراحی شبکه توزیع آب مورد مصرف در آبیاری

  • نظارت عاليه بر كارهاي اجرايي

وظیفه این بخش ارائه خدمات ذیل می‌باشد:
  • بررسي طراحی‌های انجام شده توسط شرکتهای پیمانکاری

  • انجام مطالعات و تهيه نقشه و مدارك فني پایه (Basic Design) در پروژه‌های صنعتي و غيرصنعتي

  • انجام محاسبات فني و تهيه نقشه‏هاي اجرايي (Detailed Design) در پروژه‌های صنعتي و غيرصنعتي

  • تهيه نقشه‏هاي پـايه و تفصیلی راه‏هاي دسترسي داخلي برای سايت‏هاي صنعتي و غيرصنعتي

  • تهيه نقشه‏هاي آماده‏سازي و جمع‏آوري آب‏هاي سطحي برای سايت‏هاي صنعتي و غيرصنعتي

  • تهيه نقشه‏هاي طراحی پایه و تفصیلی برای فونداسيون تجهيزات و ماشين‏آلات صنعتي

  • طراحی مخازن آب بتني مدفون و روی سطح زمین

  • طراحی تونـل‏هاي كابل و لوله

  • نظارت عالی بر كارهاي اجرايي صنعتي و غيرصنعتي

وظیفه این بخش ارائه هرگونه خدمات ایمنی و اطفاء حریق برای کلیه پروژه های صنعتی و غیر صنعتی می باشد.
  • طراحی سیستمهای آتش نشانی اتوماتیک و دستی در داخل ساختمان‌های صنعتی و غیرصنعتی

  • طراحی سیستمهای آتش نشانی محوطه‌های صنعتی و غیرصنعتی

  • تهیه دستورالعمل‌های ایمنی

  • همکاری در تهیه طبقه‌بندی مناطق خطر

این بخش توانایی انجام کلیه مطالعات پیش از سرمایه‌گذاری پروژه‌ها را مشتمل بر
مطالعات فرصت (opportunity study)،
مطالعات امکان‌سنجی اولیه (pre-feasibility study)
و مطالعات امکان‌سنجی (Feasibility study)
و همچنین کلیه مطالعـات تکمیلی مورد نیاز آنها از جمله مطالعـات بازار و بازاریابی (market study)،
مطالعات مکان‌یابی (Location study)،
مطالعات مربوط به انتخاب سایت (site selection study) و ...
را دارا می‌باشد. برخی عناوین مورد بررسی در گزارش‌های امکان‌سنجی پروژه‌ها عبارتند از:
  • تاریخچه پروژه

  • بازار و بازاریابی

  • ورودی‌های مواد و انرژی

  • مکان‌یابی پروژه

  • مهندسی پروژه

  • نیروی انسانی و چارت سازمانی

  • برنامه زمان‌بندی اجرای کار

  • بررسی مالی و اقتصادی پروژه

در بررسی مالی و اقتصادی پروژه پس از ارزیابی میزان سرمایه‌گذاری لازم جهت پروژه و نیز برآورد هزینه‌های تولید،
درآمد حاصل از فروش و نیز سایر عوامل تاثیر‌گذار،
نتایج بررسی پروژه از طریق ارائه مقادیر پارامترهای مهم مالی و اقتصادی از جمله نرخ بازگشت داخلی،
تحلیل نقطه سربه‌سر، ارزش فعلی داخلی و ...
مورد بررسی گرفته و در عین حال با انجام آنالیزهایی چون آنالیز حساسیت، آنالیز احتمال و ...
سودآوری و یا عدم سودآوری پروژه مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
روش انجام مطالعات در این بخش کاملاً منطبق با روش مورد نظر سازمان یونیدو بوده و فرمت گزارش نهایی بر اساس فهرست مطالب پیشنهادی این سازمان تهیه می‌گردد.
ضمناً کلیه مطالعات مالی و اقتصادی با استفاده از نرم‌افزار شبیه ساز این سازمان به نام کامفار و با استفاده از آخرین ویرایش آن انجام می‌شود.