توانایی بخش های معاونت پروژه ها
 
 • تدوين دستورالعمل‏هاي نصب و راه‏اندازي ماشين‏آلات و تجهيزات كارخانه با استفاده از دستورالعمل‏هاي نصب و راه‏اندازي ارائـه شده توسط سازندگان

 • تهيه فهرست وسايل، تجهيزات و ماشين‏آلات مورد نياز انجام کارهای سیویل، نصب و آزمايشات

 • تهيه فهرست نيروي انساني متخصص مورد نياز اجراي پـروژه‌ها (جهت اجراي كارهاي ساختماني و نصب)

 • تهيه ضوابط و دستورالعمل‏هاي ايمني و كارگاهي لازم‏الاجرا در حين اجراي كارهاي ساختماني، نصب و راه‏اندازي

 • تهيه فرم‏هاي صورتجلسات كارگاهي، تحويل كالاها به كارگاه، گزارش‌های روزانه پـيمانـكار، ابلاغ كار، آزمايشات و تـكميل كار

 • تهيه دستورالعمل‏هاي نـگهداري و حفاظت تجهيزات و مصالح در سایت

 • تهيه اسناد مناقصه نصب شامل:

  • فهرست بهای نصب شامل شرح كار، مقدار و مبلغ واحد حق‏الزحمه و جمع كل حق‏الزحمه با همکاری بخش برآورد و رسیدگی هزینه‌ها.

  • مشخصات فني عمومي نصب

  • مشخصات فني خصوصي نصب

  • شرايط عمومي قرارداد

  • مفاد قرارداد

 • تهيه اسناد مناقصه ساختماني شامل:

  • فهرست بهای اجراي كارهاي ساختماني شامل شرح كار، مقدار و مبلغ واحد حق‏الزحمه و جمع كل حق‏الزحمه با همکاری بخش برآورد و رسیدگی هزینه‌ها.

  • مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني

  • مشخصات فني خصوصي كارهاي ساختماني

  • شرايط عمومي قرارداد

  • مفاد قراداد

 • انتخاب پـيمانـكار ساختمانی نصب و همكاري در عقد قرارداد شامل:

  • جمع‏آوري آمار و اطلاعات در مورد پـيمانـكاران صاحب صلاحيت و ارسال آنها براي تأييد كارفرما

  • ارائـه اطلاعات اضافي و توضيحات كافي به پـيمانـكاران دعوت شده به مناقصه

  • صدور اصلاحيه‏هاي لازم براي اسناد مناقصه (در صورت نياز و تصويب كارفرما)

  • دريافت پـيشنهادات پـيمانـكاران از جنبه‌های مختلف نظیر سوابق تجربی، کادر مدیریت پیمانکار، امکانات تجهیزاتی و نیروی انسانی، قیمتهای پیشنهادی و زمانبندی اجرای کار

  • تهیه گزارش ارزیابی و ارائه به کارفرما

  • تنظیم و نهایی نمودن قرارداد با پیمانکار یا پیمانکاران برنده مناقصه

 • تهیه برنامه زمانبندی تفصیلی اجرای کارهای ساختمانی و نصب و تطبیق آن با برنامه زمانبندی کلی اجرای کار

 • تهیه برنامه زمانبندی تفصیلی راه اندازی و تطبیق آن با برنامه زمانبندی کلی اجرای کار. در خصوص کارخانجات طراحی شده توسط شرکتهای خارجی، همکاری سازنده خارجی در تهیه برنامه زمانبندی تفصیلی راه‌اندازی ضروری است.